طرح اتوماسیون شبکه های توزیع متشکل از :

طراحی شارژر ها و منابع تغذیه خورشیدی

طراحی شارژر ها و منابع تغذیه القایی به منظور تامین تغذیه سنسورهای جریان خطوط 20kv

طراحی سنسورهای جریان قابل تنظیم از راه دور

طراحی شبکه کنترلی بر پایه GSM و GPRS

پیاده سازی نرم افزاری سمت PC و نمایش بر پایه  GIS تحت DELPHI

طراحی کنترلرهای قطع کننده های موتوری خطوط 20kv از راه دور

طراحی سیستم اندازه گیری و ارسال گزارش وضعیت پست ها و نمایش در بستر وب تحت ASP

طراحی وبسایت با دامنه کنترل جامع به منظور حذف محدودیت های جغراقیایی سوپروایزرها

طراحی سیستم های کنترل پذیر از راه دور به منظور اتوماسیون روشنایی معابر