کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی، باهدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو

دارو به‌عنوان یکی از اساسی­ترین خدمات ارائه‌شده به بیماران، قلمداد می­گردد و هزینه تحمیل‌شده به سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ دارو در بخش درمان غیرمستقیم یکی از هزینه‌های اساسی است. هزینه­های دارویی در سازمان تأمین اجتماعی در سال­های اخیر از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است به‌نحوی‌که در پنج سال اخیر رشد هزینه­های دارویی سازمان بسیار بالا بوده است. در سال‌های اخیر تحقیقاتی با استفاده از داده‌کاوی درزمینهٔ مختلف انجام‌شده است که سعی در ارائه‌ راهکارهایی برای کاهش این هزینه‌ها داشته است.

کنترلر موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با استفاده از حلقه قفل فار و پیاده سازی در FPGA

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به‌صورت گسترده‌ای در صنعت کاربرد دارند. گستره تغییرات سرعت و پایداری و ثبات از مشخصه‌های بارز کاربردهای صنعتی موتورها می‌باشند. در این مقاله یک سیستم کنترلی بر اساس حلقه­قفل­فاز به‌منظور حصول دقت و پایداری بیشتر ارائه‌شده است. یک آشکارساز فاز دوازده مرحله‌ای میزان انحراف سرعت موتور را نسبت به نقطه مطلوب آشکار می‌نماید، برای پیاده‌سازی از زبان توصیف سخت‌افزار VHDL و تراشه SPARTAN-3 از کمپانی Xilinx استفاده‌ شده است.

کنترل و مانیتورینگ شبکه های توزیع بر پایه GSM

کنترل و مانیتورینگ شبکه ­های توزیع یکی از ملزومات بهره­برداری بهینه از شبکه ­ها به شمار می­آید. این مقاله می­کوشد تا با معرفی عملگرهایی در سطوح مختلف شبکه اعم از گره­ های توزیع، گره­ های مصرف و مسیرهای انتقال انرژی، یک شبکه کنترل و مانیتورینگ را بر پایه شبکه مخابراتی موبایل (GSM) تشریح نماید.

سیستم اتوماسیونی که شرح آن را در این مقاله خواهید خواند به صورت پایلوت در شرکت توزیع کرمانشاه توسط نویسندگان اجرا گردیده است.

کنترلر موتور جریان مستقیم بدون جاروبک بر اساس مدولاسیون پهنای پالس و پیاده‌سازی با FPGA

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به‌صورت گسترده‌ای در صنعت کاربرد دارند. عدم وجود جاروبک‌ها و تعمیر و نگهداری بسیار ساده، آن‌ها را برای استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستعد کرده است. این مقاله یک شیوه کنترل سرعت را بر اساس مدولاسیون پهنای پالس به همراه پیاده‌سازی آن بر روی FPGA ارائه می‌کند. اساس شیوه ارائه‌شده وجود سه حس‌گر اثر هال و یک سیستم حلقه بسته مدولاسیون پهنای پالس در بستر FPGA است. سرعت موتور می‌تواند یک مقدار ثابت از پیش تعریف‌شده و یا توسط کاربر قابل‌تغییر باشد.