کنترلر موتور جریان مستقیم بدون جاروبک بر اساس مدولاسیون پهنای پالس و پیاده‌سازی با FPGA

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به‌صورت گسترده‌ای در صنعت کاربرد دارند. عدم وجود جاروبک‌ها و تعمیر و نگهداری بسیار ساده، آن‌ها را برای استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستعد کرده است. این مقاله یک شیوه کنترل سرعت را بر اساس مدولاسیون پهنای پالس به همراه پیاده‌سازی آن بر روی FPGA ارائه می‌کند. اساس شیوه ارائه‌شده وجود سه حس‌گر اثر هال و یک سیستم حلقه بسته مدولاسیون پهنای پالس در بستر FPGA است. سرعت موتور می‌تواند یک مقدار ثابت از پیش تعریف‌شده و یا توسط کاربر قابل‌تغییر باشد.