دارو به‌عنوان یکی از اساسی­ترین خدمات ارائه‌شده به بیماران، قلمداد می­گردد و هزینه تحمیل‌شده به سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ دارو در بخش درمان غیرمستقیم یکی از هزینه‌های اساسی است. هزینه­های دارویی در سازمان تأمین اجتماعی در سال­های اخیر از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است به‌نحوی‌که در پنج سال اخیر رشد هزینه­های دارویی سازمان بسیار بالا بوده است. در سال‌های اخیر تحقیقاتی با استفاده از داده‌کاوی درزمینهٔ مختلف انجام‌شده است که سعی در ارائه‌ راهکارهایی برای کاهش این هزینه‌ها داشته است. در این تحقیق با استفاده از خوشه‌بندی سعی در ارائه‌ی پیشنهاد‌هایی به‌منظور کاهش هزینه‌های سازمان درزمینهٔ دارو شده است. به این صورت که در ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی به تحلیل توصیفی و مشخص شدن ۵ شهر و ۵ داروی پرهزینه برای سازمان پرداخته شد و سپس با استفاده از پیش‌پردازش خاصی از داروها، ۲ خوشه‌بندی انجام شد که نتایج آن در انتها آمده است. به‌طورکلی نتایج تحقیق می‌تواند به کاهش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ‌ی دارو منجر شود.

 

دیدگاه‌ها

تصویر rezaei

با سلام

این پژوهش فقط برای همون تعداد داروی خاص انجام شده ؟

تصویر nazari

با سلام، بله، اولویت سازمان در تحقیق تعداد محدودی از دارو ها بوده است، البته هیچ محدودیتی برای بررسی وجود ندارد