ژیلا نظری

مشخصات فردی
   نام:ژیلا نظری
      تاريخ تولد: 1360
    محل تولد : کرمانشاه

تحصيلات
    متوسطه
      مهر 1374- تير 1377دبیرستان استقلال
    ریاضی
 
    کارشناسی
           مهر   1379- تير 1382دانشگاه پیام نور
   
    مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
           طراحی نرم افزار آموزش واحد مخابرات تحت دلفی با استفاده از الگوریتم های هوشمند جهت نیازسنجی آموزشی

    کارشناسی ارشد  
        علوم و تحقیقات      
        مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
        کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی، باهدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو

تحقيق  و تاليف
         کاوش در انباره اطلاعات دارویی تأمین اجتماعی، باهدف شناخت الگوهای زمانی و مکانی مصرف دارو

سوابق تدريس
         برگزاری دوزه های آموزشی در ماسفت

مهارت ها

Novell Network - Windows Server - VB - Oracle - Delphi - CCNA - ISA Server - cisco - Network security - Hardware

فعالیتها
    کارشناش ارشد IT تامین اجتماعی از سال 1384

عضويت در
    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
    انجمن مهندسین برق و الکترونیک

اطلاعات تماس
   پست الکترونيکی: nazari@mosfet.ir