کنترلر موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با استفاده از حلقه قفل فار و پیاده سازی در FPGA

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به‌صورت گسترده‌ای در صنعت کاربرد دارند. گستره تغییرات سرعت و پایداری و ثبات از مشخصه‌های بارز کاربردهای صنعتی موتورها می‌باشند. در این مقاله یک سیستم کنترلی بر اساس حلقه­قفل­فاز به‌منظور حصول دقت و پایداری بیشتر ارائه‌شده است. یک آشکارساز فاز دوازده مرحله‌ای میزان انحراف سرعت موتور را نسبت به نقطه مطلوب آشکار می‌نماید، برای پیاده‌سازی از زبان توصیف سخت‌افزار VHDL و تراشه SPARTAN-3 از کمپانی Xilinx استفاده‌ شده است.