موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک به‌صورت گسترده‌ای در صنعت کاربرد دارند. گستره تغییرات سرعت و پایداری و ثبات از مشخصه‌های بارز کاربردهای صنعتی موتورها می‌باشند. در این مقاله یک سیستم کنترلی بر اساس حلقه­قفل­فاز به‌منظور حصول دقت و پایداری بیشتر ارائه‌شده است. یک آشکارساز فاز دوازده مرحله‌ای میزان انحراف سرعت موتور را نسبت به نقطه مطلوب آشکار می‌نماید، برای پیاده‌سازی از زبان توصیف سخت‌افزار VHDL و تراشه SPARTAN-3 از کمپانی Xilinx استفاده‌ شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که کنترل سرعت با دقتی بیشتر از 1/0 درصد نیز قابل‌دسترسی است.

دیدگاه‌ها

تصویر mehrandish

سلام، ایا این طرح ها عملی هم شدن ؟

تصویر kuservice

سلام، بله به صورت آزمایشگاهی، در صورت نیاز تولید خواهد شد.